opozit-Knock your tooth off

2010-04-21,

Шүдийг чинь цөм цохино доо хулгайч минь гэдэг дуу гарчээ. Англиар үглэсэн байна. Би уг нь сонссон сэтгэгдэлээрээ тайлбар бичдэг ухаантай хүн л дээ. Даанч боловсролын түвшингээсээ шалтгаалаад ойлгосонгүй. Бодвол миний гарт эрх биш, гар маань салтаандаа байгаад байгаа юм байлгүй. Тэгээд далимдуулаад ингэе, энэ дууг сонсоод утгыг нь сайхан гаргаад биччихсэн хүний сэтгэгдэлийг тайлбар болгоод тавья. За боллоо, нэг иймэрхүү

Limit-Монгол intro

2010-04-21,

Шүдийг чинь цөм цохино доо хулгайч минь гэдэг дуу гарчээ. Англиар үглэсэн байна. Би уг нь сонссон сэтгэгдэлээрээ тайлбар бичдэг ухаантай хүн л дээ. Даанч боловсролын түвшингээсээ шалтгаалаад ойлгосонгүй. Бодвол миний гарт эрх биш, гар маань салтаандаа байгаад байгаа юм байлгүй. Тэгээд далимдуулаад ингэе, энэ дууг сонсоод утгыг нь сайхан гаргаад биччихсэн хүний сэтгэгдэлийг тайлбар болгоод тавья. За боллоо, нэг иймэрхүү

Limit-Vnen hudal

2010-02-11,

Шүдийг чинь цөм цохино доо хулгайч минь гэдэг дуу гарчээ. Англиар үглэсэн байна. Би уг нь сонссон сэтгэгдэлээрээ тайлбар бичдэг ухаантай хүн л дээ. Даанч боловсролын түвшингээсээ шалтгаалаад ойлгосонгүй. Бодвол миний гарт эрх биш, гар маань салтаандаа байгаад байгаа юм байлгүй. Тэгээд далимдуулаад ингэе, энэ дууг сонсоод утгыг нь сайхан гаргаад биччихсэн хүний сэтгэгдэлийг тайлбар болгоод тавья. За боллоо, нэг иймэрхүү

Opozit ft Anion - Baarny Buga

2010-02-08,

Шүдийг чинь цөм цохино доо хулгайч минь гэдэг дуу гарчээ. Англиар үглэсэн байна. Би уг нь сонссон сэтгэгдэлээрээ тайлбар бичдэг ухаантай хүн л дээ. Даанч боловсролын түвшингээсээ шалтгаалаад ойлгосонгүй. Бодвол миний гарт эрх биш, гар маань салтаандаа байгаад байгаа юм байлгүй. Тэгээд далимдуулаад ингэе, энэ дууг сонсоод утгыг нь сайхан гаргаад биччихсэн хүний сэтгэгдэлийг тайлбар болгоод тавья. За боллоо, нэг иймэрхүү

vanquish,TG ,opozit-hakuna matata

2010-02-08,

Шүдийг чинь цөм цохино доо хулгайч минь гэдэг дуу гарчээ. Англиар үглэсэн байна. Би уг нь сонссон сэтгэгдэлээрээ тайлбар бичдэг ухаантай хүн л дээ. Даанч боловсролын түвшингээсээ шалтгаалаад ойлгосонгүй. Бодвол миний гарт эрх биш, гар маань салтаандаа байгаад байгаа юм байлгүй. Тэгээд далимдуулаад ингэе, энэ дууг сонсоод утгыг нь сайхан гаргаад биччихсэн хүний сэтгэгдэлийг тайлбар болгоод тавья. За боллоо, нэг иймэрхүү